16 augustus 2019 Meer nieuws

Dutch Flower Group wil footprints van kwekers

De Dutch Flower Group (DFG), het grootste exportbedrijf in bloemen en planten, geeft aan dat ze van kwekers en toeleveranciers in de toekomst footprints verwacht. Dat zegt Raimon Loman, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen in een bericht op de site van Royal FloraHolland.

De  Dutch Flower Group zit samen met de ketenpartners Royal FloraHolland, Royal Lemkes, Waterdrinker Aalsmeer B.V. en FleuraMetz aan het in 2017 gestarte Versnellingsinitiatief over duurzaamheid. Met een omzet van ruim 1,5 miljard euro beseft DFG dat het mogelijk is impact te maken binnen de sierteeltketen. Loman geeft aan in het bericht op de site van FloraHolland dat het bedrijf die verantwoordelijkheid in duurzaamheid moet nemen.

Footprint

Voor de toekomst denkt Loman dat transparantie en meetbaarheid over duurzaamheid nog belangrijker worden. "Wat is de impact van de keuzes die je maakt, waar liggen mogelijkheden om samen te verduurzamen?” Om die reden wil DFG haar eigen footprint inzichtelijk maken en is ze daarmee bezig. “Dan kunnen we handelen en adviseren op basis van feiten." Dat inzicht wil DFG ook van haar kwekers en toeleveranciers. "Welke verpakkingsmaterialen zijn duurzamer, welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt de kweker en in welke mate en frequentie, wat is een leefbaar loon? Een aantal belangrijke vragen waar we antwoord op moeten hebben. Dan kunnen we samen bepalen hoe het duurzamer kan. Dat geldt voor onze bedrijven, maar ook voor onze kwekers en leveranciers. De hele keten moet duurzamer, want zonder duurzaamheid is er geen toekomst."

'Royal FloraHolland moet eisen stellen'

Volgens Loman moet duurzaamheid binnen de keten samen worden opgepakt om echt impact te kunnen maken. “Het is overtuigender als iedereen dezelfde boodschap uitdraagt; je moet kwekers en klanten raken.” De manager vindt dat Royal FloraHolland op korte termijn eisen moet gaan stellen aan de aangevoerde producten om de transparantie in de keten te vergroten. “En ons als ketenpartij vooraf inzicht geeft in de aan producten verbonden certificeringen van kwekers. Dit is noodzakelijk als we willen verduurzamen."

FSI-doelstelling

Loman geeft aan dat elk bedrijf binnen de DFG-familie een duurzaamheidsambassadeur heeft die zich volledig met duurzaamheid bezighoudt. De strategie komt vanuit DFG, maar het beleid maken deze individuele bedrijven zelf. “De enige doelstelling die DFG hard oplegt, is de FSI-doelstelling dat in 2020 90% van onze ingekochte bloemen en planten duurzaam geproduceerd moet zijn”, aldus Loman. Het overgrote deel van de kwekers die leveren aan DFG beschikken overigens al over de vereiste minimale certificeringen op milieu- en sociaal gebied vanuit de Floriculture Sustainability Initiative (FSI) ‘Basket of Standards’.