3 januari 2020 Meer nieuws

Duijzer boegbeeld topsector Agri&Food

Per 1 januari 2020 is Dirk Duijzer het nieuwe boegbeeld van de topsector Agri&Food. Hij neemt daarmee het stokje over van Aalt Dijkhuizen, die de positie sinds 2014 vervulde.

Dirk Duijzer is sinds 2011 Directeur Bestuurszaken en Coöperatie van Rabobank Nederland. Binnen de Rabobank is hij tevens directeur Food & Agri geweest. Daarvoor was hij voorzitter van het Productschap Tuinbouw en algemeen directeur LTO Nederland.