24 april 2020 Meer nieuws

Droogte houdt voorlopig aan

De komende periode, in ieder geval twee weken, blijft de droogte aanhouden, zo blijkt uit de nieuwe droogtemonitor. De komende dagen valt er geen neerslag en daarna tot begin mei slechts beperkt. Het neerslagtekort ligt landelijk tot nu toe ruim boven het langjarig gemiddelde.

Het actuele neerslagtekort bedraagt 66 mm en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde voor april. Het is droger dan in april 2018 en 2019. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden is sprake van lage grondwaterstanden. Landbouw en natuur ondervinden daar al de gevolgen van.

Helft minder neerslag dan normaal

Tot en met zondag 26 april blijft het zo goed als droog. Vanaf begin volgende week is er kans op neerslag. De totale neerslaghoeveelheden in Nederland liggen voor de rest van de maand in de orde van 5 tot 10 mm. Dat is in deze periode ongeveer de helft minder dan normaal.

Meer beregend

De watervraag vanuit landbouw en drinkwater is hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Een aantal waterlopen is drooggevallen. De monitor geeft aan dat er meer wordt beregend dan normaal is voor de tijd van het jaar.

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben alle maatregelen in werking gesteld die bij april en bij deze droogtesituatie horen - zoals peilopzet en extra aanvoer - en monitoren de situatie nauwlettend. Verschillende waterschappen hebben de aanvoer naar hun beheersgebied opgevoerd om het peil op te zetten. Op de zandgronden zijn de eerste onttrekkings- en beregeningsverboden al afgekondigd.

Lees op de site van Rijkswaterstaat de laatste Droogtemonitor van 21 april.