12 september 2018 Meer nieuws

Drie neo's buiten verboden

Het Ctbg maakt bekend dat de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin vanaf 19 september niet meer buiten gebruikt mogen worden. Het vervallen voor het gebruik buiten kassen is het gevolg van het Europese besluit de stoffen te verbieden in open teelten, omdat ze schadelijk voor bijen zouden zijn.

Planten die zijn behandeld met imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin mogen niet buiten worden uitgeplant, om bijen en andere bestuivers te beschermen. De collegebesluiten omvatten vier wijzigingen van bestaande toelatingen op verzoek van de toelatingshouder en vijf intrekkingen die ingaan op 19 september. De middelen mogen nog tot 19 december 2018 worden gebruikt. De voorschriften gelden ook voor bollen en zaden bedoeld voor export buiten de EU.

Dompelen

Voor de bedekte teelt van bolbloemen en knolbloemen geldt dat de stoffen niet meer in dompelbehandelingen te gebruiken zijn. Een deel van deze bollen en knollen wordt gebruikt voor vermeerdering en later buiten uitgeplant, een deel blijft de hele levenscyclus in de kas. Voor spuittoepassing in de bloementeelt geldt hetzelfde als voor de overige bloementeelt in kassen. Het Ctgb wil dompelbehandeling in een later stadium weer toelaten, mits toelatingshouders en de sector met een sluitend systeem komen om te zorgen dat behandelde bollen en knollen onderscheiden kunnen worden en in de kas blijven.

Andere routes

Ter bescherming van bijen besloot de EU in 2013 al tot een verbod op het buitengebruik van neonicotinoïden op bloeiende planten. Het nieuwe verbod is ingesteld om de blootstelling via andere routes te voorkomen, zoals via bloeiende volggewassen. Residuen van in de kas gebruikte neonicotinoïden mogen niet via de bodem in volgende teelten komen. Eind april beperkte de Europese Commissie het gebruik van middelen op basis van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin tot 'gewassen die hun hele levenscyclus in een kas staan’. De levenscyclus eindigt wat de commissie betreft vóór de oogst. Het verhandelen van bijvoorbeeld geoogste snijbloemen, tomaten of kropsla van behandelde planten blijft zo mogelijk.

Amaryllis

Het EU-besluit leidde tot vragen over toepassingen in de teelt van potplanten, die na de kas zowel binnen, als buiten worden gebruikt. De perk- en kuipplanten die hieronder vallen worden buiten uitgeplant en vallen dus onder de inperking door de commissie. Bij bolbloemen voor binnengebruik zoals Amaryllis en voor kamerplanten blijft het gebruik van neonicotinoïden toelaatbaar, omdat deze niet buiten worden uitgeplant en bijen er niet aan worden blootgesteld.