6 juli 2022 Meer nieuws

Drentse burger ziet lelieproeven van dichtbij

Zo’n zeventig bezoekers namen zaterdag 2 juli een kijkje bij teeltproeven van het project Duurzame Bollenteelt Drenthe. Zij zagen op drie verschillende percelen in Diever en Wapse hoe lelietelers experimenteren met duurzame teeltmethoden.

"We kijken terug op een geslaagde dag met goede gesprekken en een goede sfeer. De omstandigheden waren prachtig. Het was een zeer gemêleerd publiek dat langs is geweest, variërend van wethouder en raadsleden tot omwonenden en critici", vertelt projectleider Janny Peltjes van onderzoeks- en adviesbureau HLB uit Wijster na afloop.

Gesprekken op gang

Kennisdeling en de dialoog met de burger zoeken over de verduurzaming van de bollenteelt zijn nevendoelen van het project dat in 2021 is gestart in de gemeente Westerveld. Lokale politici en burgers stonden open voor het verhaal van de teler en stelden gerichte vragen. Tussen de uitleg door kwamen er gesprekken op gang tussen burgers, telers en bestuurders. De organisatoren hoorden daarin vooral een positieve ondertoon, leerde navraag.

Lees meer in Greenity 123, die 8 juli verschijnt.