29 maart 2022 Meer nieuws

Drentse boeren willen aandacht en helderheid

Agrariërs in de gemeenten Westerveld en De Wolden (Dr.) hebben behoefte aan nauw contact met de gemeente, meer duidelijkheid en meer waardering voor hun bijdrage aan het landschap. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeenten vorig jaar uit lieten voeren, maken de organisaties bekend.

De gemeenten Westerveld en De Wolden hebben het onderzoek in het najaar laten uitvoeren, omdat wordt gezien dat de agrarische ondernemers voor grote uitdagingen staan. De ambtenaren en besturen willen weten wat de ondernemers bezighoudt, wat nodig is voor een gezonde toekomst en welke rol de gemeenten daarin zou moeten spelen.

Duidelijkheid nodig

Markt- en prijsontwikkelingen zijn het belangrijkst voor de toekomst van de bedrijven, maar ook het imago van de landbouw is van belang. De ondernemers hebben vooral duidelijkheid in wet- en regelgeving nodig: een heldere koers is de basis voor verantwoorde investeringen en biedt handelingsperspectief voor de langere termijn, redeneren ze.

Structurele aandacht in Westerveld

De ondernemers hechten waarde aan de dialoog met de gemeente, onder meer om te weten waar de agrarische sector staat ten opzichte van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Agrariërs in Westerveld hebben structurele aandacht van de gemeente nodig, blijkt uit de antwoorden. Ze zien ook een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en ‘bij het vertellen van het echte verhaal over het boerenbestaan’, zo blijkt uit het onderzoek. Ook willen zij graag meer waardering voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het landschap, staat in het rapport.

Transitiefonds

De onderzoeksresultaten helpen volgens de gemeente De Wolden bij het instellen van een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw, waarvoor 300.000 euro is gereserveerd van 2022 tot en met 2025.