5 juli 2019 Meer nieuws

Drenthe wil weten wat er leeft rond gewasbescherming

De Provincie Drenthe wil met de twaalf Drentse gemeenten samenwerken aan gewasbeschermingsbeleid. Dat meldde gedeputeerde Henk Jumelet 4 juli tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Assen, waar het RIVM de uitkomsten van het blootstellingsonderzoek in de bollenteelt toelichtte.

Jumelet wil de regie op gewasbeschermingsonderwerpen meer naar de Provincie trekken en weghalen bij gemeenten, zoals Westerveld. Tevens wil hij een verkenner aanwijzen die alle betrokken partijen in Drenthe gaat horen over wat er leeft rond gewasbescherming.

‘Goed dat bijeenkomst is gehouden’

Op de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers uit de sector (KAVB en LTO), bewonersgroeperingen (Bollenboos, Meten = Weten), waterschappen, waterbedrijven en agrarische natuurverenigingen aanwezig. Volgens André Hoogendijk, die er namens de KAVB was, bood de bijeenkomst verder weinig nieuws, maar was het toch goed dat deze is gehouden. “Voor raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers was het een goede gelegenheid om zich inhoudelijk te laten informeren.”

Bevoegdheden provincie

De plannen van de provincie hebben betrekking op alle agrarische sectoren. Hoogendijk: “Beleid zoals toelating van middelen ligt bij de landelijke politiek. De provincie Drenthe heeft wel een aantal bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en is belangrijk voor de sector bij projectondersteuning voor verduurzaming en financiering van proeven bij ROL.”