13 januari 2020 Meer nieuws

Dragen gordel op tractor nog niet verplicht

Onlangs heeft Nieuwe Oogst gepubliceerd dat het dragen van een gordel op en tractor in sommige situaties verplicht is. Dat ligt iets genuanceerder, meldt Stigas.

De Arbowet dient als basis voor onder meer de veiligheid van medewerkers. Onderdeel van de Arbowet zijn de Arbocatalogussen. In de Arbocatalogus voor Open Teelten staat nog niets over het verplicht dragen van een gordel. Wel is het aan te bevelen de wet te volgen, die voorschrijft dat werkgevers veiligheidsvoorzieningen voor werknemers moeten treffen als dat noodzakelijk is. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever.

Wel in de wet opnemen

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken wordt wel druk uitgeoefend om het verplicht dragen van een gordel in de Arbocatalogus op te nemen, aangezien ook Loonwerk en Hoveniers dit al hebben gedaan. Op dit moment is dit echter nog niet het geval. Zodra tractoren met een kenteken moeten gaan rijden, zal het dragen van een gordel sowieso verplicht worden, op basis van de wegenverkeerswet.

In dit artikel vindt u meer informatie over het belang van het rijden met een gordel op de trekker: https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/content/user_upload/062_Grondig10_2019-1.pdf.