25 juni 2019 Meer nieuws

Draagvlak voor nieuwe cao glastuinbouw

CNV Vakmensen heeft vandaag, 25 juni, ingestemd met het eindbod van de werkgeversorganisaties in de glastuinbouw. Vrijdag 21 juni ging FNV al akkoord. Dit betekent dat de cao het draagvlak van beide werknemersorganisaties heeft.

Glastuinbouw Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is verheugd over de nieuwe cao. “Het was een lang proces, maar met medewerking van de ondernemers uit de werkgroep cao is dit goede resultaat behaald.”

Loonsverhoging van 3,35%

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging, zoals die per 1 juli 2019 is overeengekomen, is 3,35%. Partijen zijn het daarnaast onder andere eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2. De 1,34% loonsverhoging die ondernemers op 1 januari 2019 op advies van Plantum en Glastuinbouw Nederland op vrijwillige basis hebben doorgevoerd, kan worden verrekend. Bekijk hier de loontabellen.

Proces nog niet klaar

De afspraken worden vertaald naar een cao-tekst. Daarbij wordt ook direct een aantal redactionele onduidelijkheden aangepast. Het streven is dat de nieuwe cao over twee weken wordt aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Dit proces duurt maximaal acht weken.

Later in het jaar wederom gesprekken

Afgesproken is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in september weer met elkaar spreken over de periode vanaf 1 januari 2020. Werkgeversorganisaties wilden in deze onderhandelingsronde vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 geen afspraak maken voor na deze datum. De wet heeft namelijk 7% loonkostenstijging tot gevolg voor flexibele arbeid.