8 december 2021 Meer nieuws

Doppenlijst aangepast

De lijst met driftreducerende spuitdoppen (DRD) is uitgebreid met John Deere-spuitdoppen van het type PSAULDCQ, PSGATCQ, PSLDACQ en PSULDCQ. Ook zijn er wijzigingen in lijst met driftreducerende technieken.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van door de spuitdoppen-fabrikant aangeleverde informatie de spuitdoppen John Deere PSAULDCQ20025, 2003 en 2004, PSGATCQ2003, 2004 en 2005, PSLDACQ2004 en 2005 en PSULDCQ2003, 2004 en 2005 ingedeeld in de DRD-klassen 50, 75 en 90 procent. De doppen zijn met de bijbehorende maximale spuitdruk opgenomen in de lijst. Op de lijst staat nu ook de ISO-kleurcodering van spuitdoppen en kantdoppen toegevoegd. Bij de Agrotop AirMix 80-025 HC wordt nu aangegeven dat de dwarsverdeling bij gebruik bij een spuitdophoogte van 30 centimeter en spuitdopafstand van 25 centimeter niet voldoet.

DRT-lijst

Volgens de bestuurlijke afspraken over de drukregistratievoorziening en alternatieve maatregelen uit 2020 is bij gebruik van luchtvloeistof-mengdoppen op een veldspuit met spuitdophoogte 50 centimeter en spuitdopafstand 50 centimeter een drukregistratievoorziening vereist, tenzij een verdubbeling van de teeltvrije zone langs watervoerende sloten en een vaste teeltvrije zone van 75 centimeter langs droge sloten worden aangelegd. Ter verduidelijking is dit ook in tabel 1 (neerwaartse spuittechnieken) op de DRT-lijst toegevoegd.

Opgebruiktermijn

De veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen ten minste druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90 graden en kantdop ten minste druppelgrootte M is ingedeeld in de DRT-klasse 90 procent. De bij deze spuittechniek behorende spuitdoppen zijn tegen het licht gehouden. Ze voldeden niet allemaal aan de vereiste druppelgrootte M en de doppen zijn uit de lijst. Voor aangeschafte doppen is een opgebruiktermijn opgenomen.

Squall

Over de drukregistratievoorziening en de alternatieven daarvoor, is afgesproken dat voor de injectietechniek voor dosering 0,5 procent Squall in combinatie met verschillende neerwaartse spuittechnieken, dezelfde afspraken gelden als voor de spuittechnieken zonder Squall. Alle informatie is hier te vinden.