29 mei 2020 Meer nieuws

Dogterom wil verduurzamen met waterstof

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee wil gaan verduurzamen onder andere door verrijdbare mobiele zonnepanelen te plaatsen op percelen in de jaren dat daar een rustgewas staat. Ook wordt gedacht aan een energievlieger.

De duurzame energie wordt met behulp van een electrolyser omgezet in groene waterstof en warmte. Met de opgeslagen restwarmte afkomstig van de electrolyser kunnen bijvoorbeeld bollen en aardappelen worden gedroogd. VOF Dogterom onderzocht samen met akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard op welke manieren ze hun bedrijven kunnen verduurzamen. Daaruit rolde het rapport ‘Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof’ uit. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland hebben het onderzoek medegefinancierd en begeleid.

Zelfvoorzienend en overschot verkopen

In de studie is gekeken naar verschillende innovatieve technieken, zoals een energievlieger en mobiele zonnepanelen om duurzame energie mee op te wekken en groene waterstof te produceren. “Op deze manier kunnen we in de toekomst in onze eigen behoefte voorzien en eventuele overschotten verkopen “,aldus Jacob Jan Dogterom. De electrolyser en container met lier voor de energievlieger zijn beperkt van omvang en goed inpasbaar in het landschap. Zo kan men goed over de lage mobiele zonnepanelen heenkijken.

Winst voor biodiversiteit

De inkomsten van de zelf opgewekte en opgeslagen energie geeft de bedrijven de financiële ruimte om meer niet-rendabele rustgewassen in het bouwplan op te nemen en akkerranden aan te leggen die van waarde zijn voor insecten en vogels.

De betrokken overheden gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland zijn enthousiast over de onderzoeksresultaten. Dit biedt de mogelijkheid om stikstof te reduceren. Naast minder uitstoot en het vastleggen van stikstof, wordt er ook CO2 gebonden door het organisch stofgehalte te verhogen.

H2GO Programma

Dit project 'Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof' is onderdeel van het H2GO Programma. Dat is een innovatieprogramma van overheden, kennisinstellingen en ondernemingen om te onderzoeken of het mogelijk is om op Goeree-Overflakkee de energietransitie aan te gaan met de combinatie van elektriciteit en groene waterstof.