2 november 2021 Meer nieuws

Direct toepasbare kennis uit onderzoek Topsector T&U

Werkt het topsectorenbeleid voor de tuinbouw? Deze en meer vragen staan centraal in het rapport ‘Onderzoek met Impact’. De conclusie: het onderzoek dat plaatsvindt via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft impact.

De studie zoomt in op 191 projecten die betrekking hebben op de productietuinbouw en in het bijzonder op de 89 projecten die inmiddels zijn afgerond.

Impact van de projecten

Van iedere vijf projecten, hebben er drie kennis opgeleverd die direct wordt toegepast in de praktijk. De 89 afgeronde projecten gaven aanleiding tot vier octrooiaanvragen en de oprichting van vijf startups, naast andere nieuwe bedrijvigheid. Twee derde van de projecten leidde tot vervolgonderzoek.

750 organisaties betrokken

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia die bestaan uit minstens één kennisinstelling en - meestal - meerdere private partijen. In totaal waren er bij de 191 opgestarte projecten bijna 750 organisaties betrokken bij het onderzoek en zijn er ruim 7.500 unieke relaties ontstaan of versterkt.

Impact verder verhogen

Het rapport bevat ook een tiental conclusies en aanbevelingen om de impact van het onderzoek nog verder te verhogen. Deze aanbevelingen worden ondersteund door kwantitatieve gegevens en door casestudies. De aanbevelingen hebben betrekking op de samenstelling van de consortia, de begroting, het projectplan, projectmanagement en externe communicatie.

Samenwerking tussen bedrijf en kennisinstelling

Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U: “Innoveren in de Topsector betekent in de eerste plaats samenwerken. Bedrijven die samenwerken met kennisinstellingen, met collega-bedrijven, en met andere organisaties. Daarom staan de onderzoeksprojecten bij ons ook bekend als ‘publiek-private samenwerkingen’. Uit dit rapport blijkt dat in deze Topsector door samenwerking een netwerk is ontstaan dat steeds beter in staat is om innovatie te bevorderen. In dit netwerk blijken sommige organisaties een spilfunctie te hebben doordat ze vele partijen met elkaar verbinden. Het netwerk oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op partijen die jaarlijks voor het eerst toetreden tot het netwerk omdat ze willen innoveren.”

Ruim 300 onderzoeksprojecten sinds start

Sinds de start van het topsectorenbeleid, bijna tien jaar geleden, zijn er via de jaarlijkse calls van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ruim 300 onderzoeksprojecten tot stand gekomen. Ruim de helft van deze projecten is op dit moment afgerond.

Het rapport ‘Onderzoek met Impact’ heeft de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) 28 oktober gepresenteerd tijdens het Research Impact Accelerator Event.

Fotobijschrift: Jaap Bond (r), boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, ontvangt het rapport uit handen van Clemens Stolk (l) van Innova Connect.