11 juli 2019 Meer nieuws

Diefstal Royal FloraHolland: 4,3 miljoen weg

Begin mei maakte Royal FloraHolland bekend dat er sprake was van verduistering van gelden. Een medewerker van de financiële afdeling is in verband hiermee door de politie aangehouden. Na onderzoek is vastgesteld dat gedurende een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro is verduisterd.

In opdracht van Royal FloraHolland is een forensisch onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van de diefstal. Dit is nu afgerond en hieruit kwam dat er 4,3 miljoen euro is gestolen. Het forensisch onderzoek wijst uit dat misbruik is gemaakt van de handelingsruimte die bij een specifieke functie hoorde. Hiervoor was specialistische kennis nodig van het financiële systeem.

Hij heeft alleen gehandeld

Ook is geconcludeerd dat er geen andere medewerkers van Royal FloraHolland bij de verduistering betrokken zijn geweest. Direct na constatering is externe expertise ingeschakeld en zijn passende maatregelen genomen.

Verzekering ingeschakeld

Royal FloraHolland is tegen diefstal verzekerd. De claim is in behandeling bij de verzekeraar. Daarnaast is Royal FloraHolland in overleg met het Openbaar Ministerie over hoe het restant van de verduisterde gelden kan worden teruggevorderd.

De vaststelling van de jaarrekening over 2018 was uitgesteld in afwachting van het forensisch onderzoek. Op basis van de onderzoeksbevindingen is de jaarrekening op 10 juli ongewijzigd door de Ledenraad vastgesteld. Een eventuele impact zal worden verwerkt in de jaarrekening over 2019.