23 juli 2020 Meer nieuws

DFG maakt digi-overzicht certificaten per kweker

De Dutch Flower Group gaat werken met de ‘Certifeye Wallet’, een volledig geactualiseerd overzicht van de verschillende certificaten die kwekerijen hebben.

Kwekers waarmee DFG zaken doet, kunnen eenvoudig en kosteloos hun certificaten uploaden in de Certifeye Wallet. Een kweker kan hiermee, wanneer een afnemer dat van hem vraagt, eenvoudig een link sturen naar deze pagina met certificatenbeheer. Met deze digitalisering van certificaten maakt DFG meer transparantie over certificaten mogelijk.

Vraag vanuit handel

Volgens DFG vragen handelsbedrijven kwekers vaak over welke certificaten zij beschikken bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, milieu, sociale omstandigheden en duurzaamheid. Zij krijgen die vragen immers weer van hun klanten. Met de Certifeye Wallet kan de handel snel de gewenste informatie over bijvoorbeeld duurzaamheid communiceren.

Afnemer kan zich abonneren

De bewaking van geldigheidstermijnen en het sturen van herinneringen wordt geheel door Certifeye overgenomen, het softwarebedrijf achter de Certifeye Wallet. In de administratie van de DFG-bedrijven staan de betreffende kwekers op groen als alles in orde is. Fred Vahlkamp van Certifeye: “Afnemers kunnen zich abonneren op zo’n Wallet. Het resultaat is dat als er een nieuw certificaat wordt toegevoegd aan de Wallet iedereen die zich hierop heeft geabonneerd direct op de hoogte is.”

Eigenaarschap ligt bij kweker

De komende weken verwacht DGF circa 1200 kwekers te helpen om de Certifeye Wallet actief te maken. “Alle certificaten die in onze administratie aanwezig zijn, plaatsen wij alvast als service voor hen in een Certifeye Wallet. Vervolgens nodigen wij de kwekers uit om hun Wallet te bekijken en het eigenaarschap daarvan over te nemen. Voor de kweker is dit kosteloos.”

Bijhouden

DFG geeft aan dat de Certifeye Wallet een investering is die hen tijd gaat besparen en processen verder digitaliseert. “Het is ideaal om een betrouwbaar inzicht te hebben in de status van je toeleveranciers,” aldus Loman. “Als alle betrokken partijen hun zaken actueel houden, dan is het beperkt werk voor iedereen.”