17 november 2020 Meer nieuws

DFG gaat niet participeren in kwekerijen

Dutch Flower Group biedt kwekers steeds vaker financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld door leningen aan hen te verstrekken. Dat zegt Marcel Zandvliet, die verantwoordelijk is voor de marketing bij DFG.

Hij reageert hiermee op een artikel dat in het Financieel Dagblad stond. Daarin staat dat DFG participeert in productie, in kwekerijen. Volgens Zandvliet wordt hiermee onterecht de suggestie gewekt dat DFG ook deels kweker is of dat wil worden. “Dat is niet zo. Wij zijn als Dutch Flower Group (DFG) geen teler en willen dit ook niet worden. We hebben geen aandelen in teeltbedrijven en willen dat ook niet.”

Afbreukrisico voor DFG wordt groter

Wel geeft Zandvliet aan dat financiële ondersteuning door DFG aan kwekerijen de laatste jaren toeneemt, ‘mede door de toename van het aantal samenwerkingsverbanden die onze bedrijven hebben met kwekers’. Doordat ketenpartijen soms intensiever samenwerken en DFG steeds groter wordt, worden de belangen en het afbreukrisico voor DFG groter. Om die reden wil DFG meer leveringszekerheid hebben wat betreft beschikbaarheid van specifieke producten, zoals producten die in een groot volume worden verhandeld of producten die er alleen zijn in bepaalde seizoenen. In dit soort gevallen staat DFG open voor het verstrekken van financiële ondersteuning.

Leningen verstrekken of vroegtijdig afname vastleggen

Zandvliet: “Er moet dan worden gedacht aan het verstrekken van leningen. Zo doen we dat bijvoorbeeld aan Afrikaanse kwekerijen die in eigen land 10 procent rente moeten betalen over leningen. Of dat we als DFG al een deel van de productie van een tulpenbroeier of een tulpencollectief vooraf vastleggen en zo zelf alvast financiële zekerheid hebben.” De financiële ondersteuning kan ook bedoeld zijn om meer zekerheid te krijgen over innovaties of het versnellen daarvan, zoals productvernieuwing of duurzaamheid. “Financiële ondersteuning vervult dus een van de elementen van een duurzamere relatie tussen enerzijds de kwekers en anderzijds ons als handelshuis naar onze klanten.”

Dutch Flower Group wil vanuit concurrentieoverwegingen niet zeggen welke huidige en toekomstige productgroepen en dus welke kwekers ze financiële ondersteuning geeft.