8 februari 2019 Meer nieuws

Deur open voor lage ww-premie seizoenswerk

De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open, zo meldt LTO Nederland. Bovendien is besloten dat voor jongeren onder 21 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken, de lage ww-premie gaat gelden.

Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees (SZW) op korte termijn in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland is blij dat het overleg om tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen er komt.

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland vinden werkgevers niet moeten opdraaien voor beprijzing van seizoenswerk. “Tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, het opvangen van pieken door scholieren of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband. Daar is de politiek nu ook van doordrongen”, zegt Marc Calon.

Scholieren onder lage ww-premie

Ook  is er brede steun voor het amendement van de SGP, CU, VVD, FvD en CDA dat het mogelijk maakt dat voor jongeren onder 21 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken, de lage ww-premie gaat gelden. Verder heeft de Tweede Kamer jaarlijks € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor scholing en versterking van de leercultuur. Werkgevers in de landbouw, horeca en recreatie krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de loonkosten. “Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers en het bieden van leer-werkplaatsen voor jongeren is belangrijk voor de toekomst van onze sector” zegt Marc Calon.

Redenen ontslag combineren

LTO Nederland vindt het verder positief dat met de Wet Arbeidsmarkt in Balans een nieuwe ontslaggrond wordt geïntroduceerd. Met deze cumulatiegrond kunnen meerdere redenen voor ontslag worden gecombineerd. Ook wordt de keten van tijdelijke contracten weer verruimd van 24 naar 36 maanden.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in per 1 januari 2020 nadat de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met dit wetsvoorstel.