10 maart 2020 Meer nieuws

PPS Fundamentele systeemsprong van start

De publieke-private samenwerking (PPS) Fundamentele systeemsprong is 9 maart in Vijfhuizen van start gegaan. Hierin wordt bij tulp, narcis, Hippeastrum en Zantedeschia gekeken of deze vanuit weefselkweek of geparteerde bollen kunnen worden opgekweekt naar een leverbare bol.

Van circulair naar lineair. Dat is in het kort de opzet van de nieuwe PPS Fundamentele systeemsprong. In vier jaar tijd gaan onderzoek en praktijk na of het mogelijk is om deze vier bolgewassen op een andere manier te produceren: vanuit weefselkweek of geparteerde bollen naar een leverbare bol. Op deze manier van aftelen wordt voorkomen dat eventuele ziekten en plagen die in deze bolgewassen kunnen voorkomen, daar waar bij circulaire telen de ziekten in stand blijven.

Vier thema’s

Het project gaat aan de slag met vier thema’s: vermeerdering, merkertechnologie, economie en communicatie. Per gewas worden groepen gevormd waarin onderzoekers met partijen samen gaan kijken welk onderzoek het beste bij elk gewas past.

Volgens hoogleraar Richard Immink van Wageningen Universiteit zal er vooral gekeken moeten worden naar wat hij noemde ‘het aan- en uitzetten’ van een periode van snelle vermeerdering. Uit onderzoek is gebleken dat alle gewassen door eenzelfde gen op dit punt worden beïnvloed.

Verklistering

Voor de tulp wordt daarbij gekeken naar verklistering, aldus projectleider Natalia Moreno. Vooral in de jaren negentig van de 20e eeuw was abnormale verklistering een groot probleem in tulp. Onderzoek toonde aan dat dit proces is te sturen met ethyleen. Met dat gegeven als uitgangspunt gaat ze aan de slag.

Bij narcis en Hippeastrum staat de vraag centraal waarom er bij het parteren vaak maar één bolletje wordt gevormd en niet in elke oksel een. Bij Zantedeschia willen onderzoek en praktijk weten waarom de vermeerdering zo ongrijpbaar verloopt.

Deelnemers

In de PPS participeren dertien partijen: WUR, Anthos, KAVB, Iribov, Hobaho, Dunamo (Duurzaam Narcis en Amaryllisonderzoek), Aad Prins, Kapiteyn, Agrifirm GMN, Rabobank Nederland, BQ Support, de Bollenacademie en Greenport Duin & Bollenstreek.