6 september 2022 Meer nieuws

Derogatie vervalt

De Europese Commissie (EC) zal de mestderogatie van Nederland intrekken, staat in een conceptakkoord tussen de EC en Nederland. Dat heeft Henk Staghouwer, tot maandag nog minister van LNV, maandag laten weten. Het gaat daarbij om een gefaseerde afbouw tot 2026.

Dat is een verschil met de eigenlijke wens van de EC, die de derogatie per 1 januari 2023 volledig had willen afschaffen. Reden hiervoor is dat de plannen uit het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn volgens de EC niet genoeg doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Staghouwer laat maandag herhaald weten dat de gesprekken om in ieder geval niet per direct de derogatie te verliezen 'stevig' zijn geweest.

Kunstmest

Het verlies van de derogatie heeft ook voor de boomkwekerij en bollensector gevolgen. Doordat er de komende jaren steeds minder mest uitgereden mag worden, en veehouders dit steeds meer op eigen grond moeten doen, neemt de druk op de mestmarkt toe. Doordat voor kunstmestvervangers uit dierlijke mest nog een aanvraag bij de EC nodig is, die sinds april loopt, zal als gevolg van het toenemen van de druk op de mestmarkt voor bemestingsdoeleinden vaker naar kunstmest gekeken moeten gaan worden.