3 september 2018 Meer nieuws

Demomiddag bodem en plantversterking

Op woensdagmiddag 19 september vindt er een demodag plaats in het kader van de projecten ‘Leve(n)de Bodem/POP3’en ‘Duurzame teelt Limburg’. De demodag is interessant voor boomkwekers, vasteplantenkwekers, groentetelers en akkerbouwers, aldus Hans Smeets van Delphy.

De demomiddag wordt gehouden bij Seuren Rozenkwekerijen in Lottum en aanliggende percelen groenbemesters, bieten en kruiden en er is een gevarieerd en interessant programma. Zo zijn er demo’s te zien met fijne steenmeeloplossingen en plantversterkers. Ook komt de inzet van drones en bodemscanners aan bod en worden de mogelijkheden van groenbemestermengsels en compost aangehaald. Korte inhoudelijke inleidingen zijn er van Soiltech, Orgapower, Koppert, Mertens, PHC en Eurofins Agro.

Verder wordt er zaken gemeld over de spitmachine van Imants, is er meer info van Lemken Jewel over de 4 schaar met strokenrister, de Ovlac Ecoploeg, Rabe Woelcombinatie en Evers Diepwoeler.

Aanmelden noodzakelijk

Tot nu toe hebben zich 5 kwekers van vaste planten aangemeld. Het bezoek aan de demodag is gratis, maar aanmelden via een aanmeldingsformulier is wel noodzakelijk in verband met de catering. De demodag is 19 september van 12.30 uur tot 17.00 uur.