24 september 2019 Meer nieuws

Delphy duikt in driftreductie

Onderzoek- en adviesbedrijf Delphy zoekt komende maanden uit of het spuitadvies voor telers beter kan, om de optimale balans tussen effectiviteit, driftreductie en techniek te bereiken. Aanleiding is onderzoek naar driftreductietechniek in de akkerbouw.

De Brancheorganisatie Akkerbouw betaalt het onderzoek van Delphy. Onlangs presenteerde adviseur Luc Remijn elf verschillende technieken tijdens een open dag van Delphy en daarna ontstond een discussie met telers over indringing van het middel, bedekking van het gewas en de verdeling van de spuitvloeistof. "Er kwam een heel wisselend beeld uit, per techniek. We kunnen echter niet zeggen dat een bepaalde techniek wel of niet geschikt is, want dat hangt van het middel, het gewas en de afstelling van de spuit af", zegt akkerbouwadviseur Herman Krebbers van Delphy.

Stappenplan voor telers

Krebbers streeft naar een stappenplan voor telers, om te bepalen welke techniek en welk middel ze in een gewas moeten gebruiken. "Ga je voor optimale bedekking van een gewas, terwijl je een systemisch middel gebruikt waarbij de indringing dus eigenlijk veel belangrijker is? Het draait om dat soort afwegingen bij het bepalen van het juiste middel en de juiste techniek, dop en druk."

Zelf papier in het gewas hangen

Telers zouden zelf eens vloeistofgevoelig papier in het gewas moeten hangen, om te kijken welk beeld hun spuit in het gewas geeft. "Het kost niet veel, maar dan heb je wel een beeld van jouw specifieke situatie, in plaats van die van een demonstratie op een open dag. Het kan individueel, maar studieclubs kunnen dit ook oppakken." Delphy gaat in iedere geval komende maanden op pad om telers bij te praten over de bevindingen.

Niet alleen akkerbouw

De discussie over afstelling van de spuit, driftreductieregels en middelengebruik speelt ook buiten de akkerbouw (zie het interview met Klaas Meijaard in Greenity 50). De bloembollenadviseurs van Delphy zijn ook met onderzoek naar de relatie tussen driftreductie en effectiviteit bezig.