14 april 2020 Meer nieuws

Delphy beproeft verschillende soorten compost

Delphy is afgelopen week een demoproef begonnen met verschillende compostsoorten en andere organische materialen op zijn Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude-Dorp. Ook in de bollenteelt zal een demo worden aangelegd.

Er zijn verschillende soorten compost aangebracht op de grond ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid, het bodemleven en de groei. Het gaat in totaal om negen behandelingen. Sommige compost is gemengd met andere organische materialen zoals cacaodoppen en stro. Bij een van de behandelingen is ijzerslib door de compost gemengd met het idee de fosfaatbeschikbaarheid te verlagen.

Eerst Buxus

De eerste proef is in Buxus. Tijdens de teelt wordt de groei gemonitord en worden verschillende analyses genomen om effecten op voeding en bodemleven te monitoren. Het doel is meer inzicht te krijgen in de juiste composttoepassing bij de verschillende bodemsituaties.

Studiegroepen

Delphy gaat studiegroepen opzetten met teeltbedrijven om kennis te delen. Kwekers die interesse hebben deel te nemen aan een studiegroep kunnen mailen naar soilcom.nsr@gmail.com of r.vtol@delphy.nl.

Europees onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan in het kader van het Europese interregionale samenwerkingsproject Soilcom. Verschillende universiteiten, proefcentra, agroadviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio (Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) werken samen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door toepassing van specifieke composten. Meer informatie is te vinden op de website van Interreg.