19 maart 2020 Meer nieuws

Delfland geeft uitstel betalingen

Het Hoogheemraadschap Delfland geeft ondernemers en ZZP'ers uitstel van betaling van openstaande heffingen vanwege de corona-crisis. ‘Wij denken daarbij in het bijzonder aan de ruim 1500 glastuinbouwondernemingen in ons gebied’, aldus het schap.

Alle ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen tot 30 juni voor de openstaande heffingen die via de Regionale Belastingroep (RBG) zijn opgelegd. Zie daarvoor ook de website van de RBG. Het uitstelbeleid van RBG geldt ook voor de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard.

Glastuinbouw is vaak onze partner

Delfland geeft aan dat ze zich ervan bewust is dat deze crisis in veel bedrijfstakken tot grote schade leidt en dat mensen daardoor grote zorgen hebben. Daarbij geeft ze aan daarbij vooral te kijken naar de vele glastuinbouwbedrijven in haar gebied. ‘De glastuinbouw is onze partner in veel projecten op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Wij wensen de tuinbouwondernemers en alle anderen die geraakt worden door deze crisis veel sterkte.’

Het schap geeft verder aan dat ze zich goed heeft voorbereid. Door thuiswerken kunnen veel medewerkers doorwerken en kunnen de taken worden uitgevoerd. Zij doen dat zowel vanuit huis als in het veld.