14 februari 2020 Meer nieuws

Debat: 'Moet je wel wat te innoveren hebben'

Innoveren wil de bollensector wel, maar 'dan moet je wel wat te innoveren hebben', merkte een van de broeiers donderdag in de Rabobankzaal van Proeftuin Zwaagdijk op. Buiten de sector kijken is een oplossing, blijkt uit het Greenity-debat tijdens de Vaktentoonstelling. 

De broeier die deze opmerking plaatste heeft geen gebrek aan ideeën, maar hij acht zijn bedrijf met vijf miljoen stelen te klein om stappen te kunnen zetten. Deelneemster Annika Versloot van de KAVB herkende dit dilemma, maar ze gaf al eerder in het debat aan dat de hele sector eigenlijk klein is. Dat maakt het moeilijk innovaties voor elkaar te krijgen. "Je moet je inspiratie soms ook buiten de sector zoeken."

Akkerbouw en groenteteelt

Buiten de sector kijken, is precies wat kweker Sjaak Huetink doet. De spreker kijkt onder meer naar de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt om aan oplossingen voor problemen in zijn bollenbedrijf te komen, bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw. "Als je weet dat beregenen een euro per kuub kost, weet je dat nauwkeuriger werken bespaart. In andere buitenteelten waren daar goede technieken voor." 

Limburg

Ook Piet Apeldoorn, de kweker die ooit de ziekzoekkar aanjoeg, haalde oplossingen uit de groenteteelt. "In Limburg zagen we dat ze telescoopberegening gebruikten op glooiende percelen. Dat konden wij in de duinzoom goed gebruiken, op aflopend land." Bij een ander over de heg kijken is volgens sectorspecialist René Gomersbach van de Rabobank verstandig. "Bij de vraag om geld voor een innovatie gaat het om het in de eerste plaats om het idee. Denk verticaal en horizontaal in de keten, dat maakt je idee sterk."

'Delen in glastuinbouw makkelijker'

Als er maar rendement is, zette Erik Hogervorst van mechanisatiebedrijf Wout Hogervorst iedereen weer met beide benen op de grond. Het pleidooi voor samenwerking kreeg wel bijval uit de zaal, bijvoorbeeld van Agrifirm/GMN-directeur Gerard Top, die op de voordelen van publiekprivate samenwerking wees, en van een van de vertegenwoordigers van dataplatformbouwer 30Mhz. Het bedrijf erkende wel dat delen van kennis en ervaring in de glastuinbouw net iets makkelijker gaat dan in de bollen, doordat de bedrijven meer op elkaar lijken. 'En omdat daar geen veredeling op de bedrijven wordt gedaan, zodat er geen andere belangen liggen', voegde een van de broeiers daar in de afgeladen zaal nog aan toe.     

Lees meer in Greenity 61.