24 januari 2020 Meer nieuws

Dagen van insecticide Admire geteld

Bayer vraagt geen herregistratie meer aan voor de gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof imidacloprid in de EU. Hierdoor eindigt de producttoelating van het insecticide Admire op termijn.

Bayer ziet onvoldoende marktpotentie meer om in de herregistratie te investeren. Het wijst daarbij naar het politieke klimaat in de EU dat de groep van neonicotinoïden uiteindelijk volledig wil verbieden.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beslist nog over de uitverkoop- en opgebruiktermijn van Admire.