26 juli 2019 Meer nieuws

Ctgb ziet vergroening van middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ziet zowel in Europa als in eigen land dat de vergroening van gewasbeschermingsmiddelen doorzet.

De Europese ministers van Landbouw bespraken vorige week in de Landbouwraad in Brussel de ontwikkeling van duurzame gewasbeschermingsmiddelen. De ontwikkeling in de afgelopen twee jaar van laag-risicostoffen en basisstoffen kwamen aan bod.

Micro-organismen en plantenextracten

Er zijn in Europa 16 werkzame stoffen als laag-risicostof toegelaten, waarvan 12 nieuw in de afgelopen twee jaar. Het gaat om 11 micro-organismen (bacteriën en virussen) en 5 plantenextracten. Als positief signaal naar het bedrijf dat de stof ontwikkelde, wordt een laag-risicostof goedgekeurd voor 15 jaar, een gangbare stof voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen voor 10 jaar.

In het totaal werden de laatste twee jaar in Europa 91 aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van laag risicostoffen gedaan. Daarvan zijn er inmiddels 75 toegelaten.

Aantal basisstoffen stijgt 

Het aantal zogenaamde basisstoffen steeg in twee jaar van 11 naar 20. Basisstoffen zijn stoffen die al van een andere toepassing bekend zijn – bijvoorbeeld als voedingsmiddel -, maar die ook voor gewasbeschermingstoepassingen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld melk voor desinfectie van snoeimessen, bier ter bestrijding van slakken). Ze mogen voor dat doel dan wel worden toegepast, maar niet als zodanig op de markt worden gebracht.

Ook in Nederland vergroening

In Nederland ziet het Ctgb ook dat vergroening doorzet. Bij het Ctgb zijn inmiddels 16 laag-risicomiddelen en 28 middelen op basis van een laag-risicostof toegelaten. Daarnaast zijn voor 2019 en verder al 20 aanvragen voor de Europese beoordeling van nieuwe stoffen op basis van micro-organismen en plantenextracten bekend. Dat is ruim 70% van de in totaal aangemelde nieuwe stoffen. De 20 basisstoffen hebben een Europese toelating en zijn daarmee ook in Nederland te gebruiken, aldus het Ctgb.