11 oktober 2021 Meer nieuws

Ctgb werkt middelenatlas bij

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden heeft de Bestrijdingsmiddelenatlas bijgewerkt. De gegevens van 2020 over onder meer normoverschrijdingen in het oppervlaktewater zijn toegevoegd. 

In de Bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater. Het Ctgb baseert die gegevens op metingen van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik. Deze maand is de atlas bijgewerkt.

Gebruik bij risicobeoordeling

Bij de risicobeoordeling van een middel kijkt het Ctgb naar de recentste meetgegevens in het oppervlaktewater, om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm. Het team achter de atlas gaat dit jaar nog meer metingen over 2020 toevoegen, zoals de koppeling met het landgebruik. Nu valt de atlas nog terug op gegevens over 2017-2019.