21 december 2018 Meer nieuws

Ctgb trekt weer toelatingen in

Het Ctgb laat weten dat per 16 december onder meer zeven middelen op basis van glyfosaat zijn vervallen. Van die middelen worden Rosate 36, Landmaster en Wopro als onkruidbestrijder in de sector gebruikt. 

Landmaster en Rosate 36 zijn per direct verboden, er geldt geen aflever- of opgebruiktermijn. Wopro is nog toegestaan tot 16 juni 2020.  Voorts is Tafari van de lijst met toegelaten middelen verdwenen. Het insecticide mag tot 30 januari 202 in de bloemisterij en vaste planten worden gebruikt. Schimmelbestrijder Thiram Granulfo is nog tot en met 30 april in een aantal bloemisterij-gewassen en vaste planten toegestaan. Hermosan, eveneens een fungicide op basis van Thiram, gaat er ook per die datum uit. Proseed (Thiram), dat werd gebruikt in de bloemenzaad- en zonnebloementeelt, mag nog tot 30 januari 2020 worden gebruikt.