11 april 2018 Meer nieuws

Ctgb legt ontwerpbesluit Reguiem Prime ter inzage

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van het middel Requiem Prime op basis van de werkzame stof Terpenoid blend QRD 460.

Nieuw in Nederland

Omdat dit een voor Nederland nieuw toegelaten stof zal worden, ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Insectenbestrijdingsmiddel voor bedekte teelt

Requiem Prime is een insectenbestrijdingsmiddel dat zal worden toegelaten voor de bedekte teelt van onder meer vaste planten en bloemisterijgewassen en heeft een werking op trips en mijten. De terinzagelegging duurt tot 23 april 2018.