29 juli 2021 Meer nieuws

Ctgb beslist over middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op 28 juli de toelating van een aantal middelen ingetrokken, maar ook een aantal toelatingen uitgebreid en maximale doseringen aangepast. 

Rodeo Plus op basis van glyfosaat van producent Bayer Cropscience is tegen onkruid in de sierteelt in te zetten. Van de volgende middelen is de toelating uitgebreid in het kader van de kleine toepassingen: onkruidbestrijder AZ 500 in vlinderbloemige groenbemesters, rogge, Japanse haver (grasachtige groenbemesters), facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, sudangras, deder, bladraap, zwaardherik, niger (groenbemesters), meekrap, miscanthus, olifantsgras en in de lelieteelt, maar niet in de de tweedejaarsteelt; Schimmelbestrijder Allstar op basis van fluxapyroxad van BASF in de buitenteelt van bloemen, vasteplanten, boomkwekerij en bloemenzaad; Schimmelbestrijder VitiSan van Biofa op basis van kalium waterstofcarbonaat in bloembollen en bloemknollen die in het voorjaar de grond in gaan, met uitzondering van lelies, voorjaarsbloeiers (bollen en knollen) met uitzondering van tulp, bolbloemen en knolbloemen is de kas, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt (onbedekt), bloemenzaadteelt (onbedekt) en sierteeltgewassen (onbedekt) en Amylo-X WG. Deze schimmelbestrijder van Mitsui AgriScience op basis van Bacillus amyloliquefaciens mag worden gebruikt in bloembollen en -knollen in de kas, bolbloemen en knolbloemen in de kas, buiten in bloemisterijgewassen, binnen in de pot- en perkplanten, grondgebonden en niet-grondgebonden snijbloementeelt onder glas, snijgroen (bedekte teelt), , vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) en in veredeling van sierteeltgewassen (onbedekt).

Doseringen aangepast

Van de insecticiden Decis en Decis Protech, Vertimec Pro en Gold en Sumicidin Super zijn de doseringen aangepast. Wat Decis betreft is in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,0375 kg actieve stof per hectare per 12 maanden toegestaan, in bedekte teelten maximaal 0,0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden. Tevens gelden extra driftbeperkende maatregelen. Voor Vertimec gelden maxima van 0.018 kg actieve stof per hectare per 12 maanden (bedekte teelt) en 0,072 kg in onbedekte teelten. Ook hier is de driftbeperking aangescherpt. Voor Sumicidin gelden maximum doseringen van 0,200 kg actieve stof per hectare per 12 maanden (onbedekt) en 0,250 kg (bedekt).