8 april 2020 Meer nieuws

Crisisregiegroep: noodsignaal gehoord

De extra maatregelen die het kabinet vanavond aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen. "Het kabinet geeft een goed signaal af. Het geeft gehoor aan onze noodsignalen", zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw.

De coronacrisis treft de sierteeltketen en delen van de groente- en fruitketen hard. Afgelopen week riep de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw het kabinet op een noodfonds voor de sierteelt in te stellen en steunmaatregelen te nemen voor de groente- en fruitketen. Ook is aanpassing van eerder bekendgemaakte maatregelen als NOW en garantstelling voor kredietverzekeringen gewenst, omdat criteria van die generieke regelingen niet goed uitpakten voor tuinbouwondernemers.

Budget en uitvoering

Volgens Bond zet het Kabinet nu een gedegen geraamte neer voor een steunpakket waar de tuinbouw gebruik van kan maken. "Daar kunnen we tevreden mee zijn. De volgende stap moet zijn dat er ruimhartig budget voor beschikbaar komt en het snel tot uitvoering van de regelingen komt. De financiële nood is écht hoog bij een groeiende groep ondernemers binnen een aantal clusters van deze Topsector van onze economie. Wij staan in de startblokken om ervoor te zorgen dat ondernemers snel weer perspectief krijgen op lijfsbehoud."

Cyclus niet te stoppen

De regiegroep wijst op de cyclus in de tuinbouw, die niet zomaar is te stoppen. 'Bij verstoring van de cyclus of het logistieke proces heeft dat effect op de prijsvorming van het hele aanbod, zo blijkt ook uit de impact van wereldwijde maatregelen die noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan', stelt de groep. De verse producten zijn door de huidige vraaguitval nagenoeg waardeloos geworden. Afvoer brengt extra kosten met zich mee. Bond: "Gevolg is forse omzetderving, liquiditeitsproblemen en (handels)kredietbeperkingen bij bedrijven. Tegelijkertijd is er het besef dat bij groenten en fruit verstoring in het productieproces nu, impact heeft op de beschikbaarheid van gezond voedsel op de middellange termijn. Deze combinatie van factoren geeft de tuinbouw een uniek karakter en rechtvaardigt ons inziens aanvullende maatregelen van het kabinet." In de Nederlandse tuinbouw werken zo'n 350.000 mensen in 23.780 veelal MKB-bedrijven.

Coronacrisis Tuinbouw

Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.