20 maart 2020 Meer nieuws

Coulance bij controles certificaten

SMK kan door de corona-maatregelen inspecties op bedrijven voor de keurmerken en certificaten enige tijd niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. De certificatencontroleur heeft daarvoor enkele alternatieven bedacht.

Bij On the way to PlanetProof, Milieukeur en Barometers (Duurzame Bloemist, Duurzaam Terreinbeheer, Duurzame Groenten en Fruit) kunnen inspecties ‘op afstand’ worden uitgevoerd, op voorwaarde dat alle controlepunten van een certificatieschema kunnen worden gecontroleerd.

Deze inspecties ‘op afstand’ vinden plaats op basis van een administratieve controle van de relevante documenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale bestanden, foto- en videomateriaal, in combinatie met een interview op afstand (telefonisch, of via digitale middelen).

Ontheffing

Voor certificaathouders geldt dat indien bepaalde controlepunten niet op afstand kunnen worden gecontroleerd, er daarvoor een onderbouwde ontheffing kan worden aangevraagd bij SMK.

Het is daarnaast toegestaan om de geldigheidsduur van bestaande certificaten te verlengen met een periode van maximaal vier maanden. Daarmee wordt het inspectiemoment tevens uitgesteld. Indien het certificatieschema specifieke inspectiemomenten voorschrijft (bijvoorbeeld tijdens de teelt), moet ook bij verlenging hieraan worden voldaan.

Certificatie-instellingen houden bij op welke bedrijven het uitstel van toepassing is en informeren SMK hierover.

Nieuwe aanvragers

Bovenstaande uitzonderingsmaatregelen zijn vooralsnog niet mogelijk bij inspecties van nieuwe aanvragers. Daarvoor geldt dat een inspectie volgens de gebruikelijke voorwaarden van het certificatieschema wordt uitgevoerd met inbegrip van fysieke controles, of anders op een later moment moet worden gepland zodra de overheidsmaatregelen weer zijn ingetrokken.

Duurzame kassen

Voor de certificering van Groen Label Kassen na oplevering (GLK-kascertificaat) wordt tot nader order uitstel verleend. Het is toegestaan de geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten te verlengen met maximaal vier maanden na afloop van de nu afgekondigde beperkingen als gevolg van het coronavirus. Dit geldt ook voor doorlopende GLK-kascertificaten.

De certificatie instelling houdt bij op welke kassen het uitstel van toepassing is en informeert SMK hierover. De certificatie-instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan RVO.