20 november 2020 Meer nieuws

Coronawet vereenvoudigt regels

Met de ingang va de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 per 1december worden regels rond huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten eenvoudiger. De anderhalve meter afstand vervalt bij het vervoer en bij huisvesting op één adres.

De Tijdelijke wet staat bekend als de Coronawet. Zodra deze van kracht is, vervallen de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Kern van alle maatregelen die wettelijk verplicht worden is afstand houden tot elkaar om verspreiding van het virus tegen te gaan. In een aantal gevallen in afstand houden praktisch onuitvoerbaar en niet te handhaven. Dan geldt de 1,5 meter afstand niet.

Uitzonderingen

De werkgeverslijn land- en tuinbouw wijst op twee belangrijke uitzonderingen op de Coronawet. De veilige afstand geldt niet voor personen die op eenzelfde adres woonachtig zijn, zoals arbeidsmigranten die geen ‘gezamenlijk huishouden’ voeren maar wel op één adres wonen. Afstand houden is ook niet nodig bij bedrijfsmatig vervoer en personenvervoer voor privédoeleinden. Het gaat dan om vervoer per bus of taxi, dus ook om busjes voor het vervoer van mensen naar hun werk. Voorwaarde is dat de rit rechtstreeks van woning naar werk gaat en vice versa. Op de site van de werkgeverslijn wordt benadrukt dat de mondkapjesplicht wel altijd geldt.