17 juni 2020 Meer nieuws

Coronamaatregelen moeten in RIE staan

De maatregelen om te voorkomen dat werknemers aan corona worden blootgesteld op een bedrijf, moeten worden opgenomen in de risico-inventarisatie & evaluatie (RIE). Stigas werkt aan een aanvulling op de sectorale RIE’s.

De RIE wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht. Wat is er al gedaan en hoe is dit verwerkt in de RIE?

Coronaprotocol

Het coronaprotocol land- en tuinbouw is hiervoor maatgevend. Niet het hele protocol, maar alleen dat deel dat betrekking heeft op ‘werken’. Vervoer en wonen zijn namelijk geen aspecten die onderdeel zijn van de Arbeidsomstandighedenwet.

Boete

Er is een wettelijke (arbo)verplichting om een actuele RIE te hebben. De RIE is dus niet actueel als er geen inventarisatie is opgenomen op corona en er geen maatregelen in staan hoe de risico’s te voorkomen. De ondernemer kan daarvoor uiteindelijk een boete krijgen. Er is een controlelijst beschikbaar, om de RIE te actualiseren.