14 januari 2020 Meer nieuws

Corne Kempenaar benoemd in college Ctgb

Corné Kempenaar, projectleider van Nationale Proeftuin Precisie Landbouw is een van de twee nieuwe leden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Hij heeft de kennis om bij toelating van middelen rekening te houden met de mogelijkheden van precisielandbouw.

Bij het Ctgb zijn onlangs twee collegeleden weggegaan. Daar komt Kempenaar voor terug en ook Marleen Riemens is een nieuw lid van het college. Met Kempenaar erbij is het college verzekerd van iemand die een rol speelt in de weging van nieuwe technologieën bij toelating van middelen.

Specifiek gezocht naar kennis

Bij de werving naar een nieuw collegelid is volgens het Ctgb specifiek gezocht naar iemand met het aandachtsgebied precisielandbouw ‘omdat dat een ontwikkeling is waar we de komende jaren voor de landbouwpraktijk meer ontwikkelingen in verwachten’, aldus een woordvoerder van het Ctgb. “Maar het is niet zo dat er op dat terrein veranderingen plaatsvinden in de beoordeling door het Ctgb. Die wordt immers ook ingekaderd door Europese regelingen en richtlijnen.”

'Winst'

Kempenaar noemde eerder in een bericht op de site van Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) 'dat het winst is' dat er in het Ctgb een vacature is voor iemand die een rol kan spelen in de weging van nieuwe technologieën bij toelating van middelen. Als projectleider van precisielandbouw ziet hij dat er aan meer punten gewerkt moet worden om precisielandbouw echt aan de gang te krijgen. 'Die middelenvoorschriften zijn interessant. Zijn er mogelijkheden om de toelating van een middel te krijgen of te behouden als precisietechnieken worden toegepast? Had de toelating van Reglone overeind kunnen blijven als de variabele toepassing van 1,5 of 2,5 liter per hectare in het gebruiksvoorschrift stond? Dat is ingewikkelde materie, het moet ook van Brussel mogen om zo naar toelatingen te kijken', aldus Kempenaar in het artikel op de site van NPPL.

WUR-expertise in college

Marleen Riemens, teamleider gewasbescherming open teelten bij Wageningen University & Research, is thuis in duurzame plantproductiesystemen en gespecialiseerd in onkruidbeheersing. Ze heeft diverse projecten geleid op het gebied van geïntegreerde ziekte, plaag-en onkruidbeheersing, neveneffecten van pesticiden op niet-doelwitorganismen, monitorings- en detectiesystemen voor de open teelten en mechanische onkruidbeheersing.

Negen college-leden

In het college zitten negen mensen met ieder een eigen aandachtsgebied. Het Ctgb wordt aangestuurd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat (biociden). Daarnaast zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij onderwerpen op hun beleidsterreinen. De collegeleden worden benoemd vanuit de ministeries en op grond van hun deskundigheid en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De belangrijkste taken van het college-leden zijn besluiten nemen over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de betrokken bewindslieden. Het college wordt ondersteund door het collegesecretariaat, dat beslissingen wetenschappelijk en administratief voorbereidt.