1 augustus 2022 Meer nieuws

Convenant veengereduceerd substraat nabij

Het convenant om het gebruik van veen in substraat en potgrond te verminderen, wordt de tweede helft van augustus of begin september verwacht. Dat zegt Han de Groot, directeur bij de Nederlandse Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN).

Vorig jaar juli nam de Tweede Kamer een motie aan waarin staat dat er gewerkt moet worden aan het zo veel mogelijk uitfaseren en vervangen van veen in potgrond. De sector reageerde daarop met een brief aan LNV-minister Schouten met daarin haar ambities tot 2025. Schouten gaf daarop aan ze de ambities en de vervolgstappen na 2025 uitgewerkt wil zien in een convenant. 

Vertraagd

Dat convenant zou er volgens Schouten in april dit jaar moeten liggen, maar de uitwerking ervan liep vertraging op, aldus De Groot van VPN. “We hebben er hard aan gewerkt, maar eerst speelde corona waardoor de partijen lastig samen konden komen, daarna vergde het hele stikstofdossier heel wat aandacht van LNV, en het is natuurlijk best een complexe materie die je goed met alle partijen moet doorspreken.” De Groot verwacht dat een brede coalitie in de keten het convenant tekent, van producenten van substraten tot aan organisaties in de professionele tuinbouw en partijen die de consument beleveren, zoals Tuinbranche Nederland. "Ook overheid en NGO’s zoals als Turfvrij.nl en stichting Natuur en Milieu hebben de intentie het convenant te tekenen."

Doelstelling tot in 2025

Eerder al hebben de potgrondleveranciers en de professionele gebruikers van potgrond de ambitie gesteld dat organische substraten in 2025 voor minimaal 35 procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Hernieuwbare grondstoffen zijn stoffen die in een tijdspanne van 50 jaar weer terug zijn, zoals houtvezel, boomschors, compost, kokos en bark. Potgrond voor de consumentenmarkt zou in 2025 al voor 60 procent uit hernieuwbare grondstoffen moeten bestaan. In het convenant worden doelstellingen gesteld voor 2050. “Wellicht met tussendoelstellingen", aldus De Groot.