21 mei 2019 Meer nieuws

Controle-lijst voor onderhoud kassen

Samen met de tuinbouwsector en relevante partijen ontwikkelde Interpolis de ‘Checklist kasonderhoud’. Meer aandacht besteden aan onderhoud is nodig omdat kassen tegenwoordig langer meegaan en intensiever worden gebruikt.

Kassen gaan nu zeker 25 jaar mee, maar daartoe is wel goed onderhoud nodig. In de checklist staan bijna 35 onderhoudspunten voor de kas genoemd. Fundatie, staalconstructie, aluminiumconstructie, glas en bedekking, luchtmechaniek en hemelwaterafvoer zijn de hoofdonderdelen die op de checklist vermeld staan. De checklist geeft met de onderhoudspunten houvast omdat er ook op staat wanneer het onderhoud plaatsvindt en met welke regelmaat. De kennis die Interpolis opdeed bij schades leerde welke onderdelen zwak zijn en onderhoud nodig hebben.

Zelf onderhouden

Veel van de onderhoudsacties kan de teler makkelijk zelf doen samen met zijn personeel. Wel moeten deze werkzaamheden veilig uitgevoerd worden.

Interpolis benadrukt het belang van goed onderhoud omdat daarmee schade beperkt kan worden. Bovendien verhoogt een betrouwbare kas de leveringszekerheid. Ook zegt Interpolis met de checklist in te spelen op de behoefte van glastuinders om voorbereid te zijn op de veranderende weersomstandigheden.

De checklist heeft Interpolis opgesteld in samenspraak met Avag, NVOK, adviesbureaus en glastuinbouwverzekeringsmaatschappijen en is getoetst bij TNO bouw in Delft.