13 september 2021 Meer nieuws

Compostbranche hekelt 'bokashihype'

Zestig compostbedrijven, verenigd in de branchevereniging BVOR, zetten grote vraagtekens bij de meststof bokashi. "Eigenlijk wordt nu onder de paraplu van bokashi, groenafval illegaal verwerkt", zegt Joris van de Vleuten van compostbedrijf Den Ouden Groep maandagavond in KRO-NCRV's Pointer.

Bokashi is gefermenteerd groenafval dat wordt gebruikt om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Gemeenten, natuurorganisaties en agrariërs werken ermee, maar uit een proef van compostbedrijven zou blijken dat de claims van de bokashi-voorstanders niet deugen.

Geen verschil

Zeven compostbedrijven deden de afgelopen maanden proeven met bokashi. Ze maakten bokashikuilen en vergeleken die met kuilen zónder de bokashi-ingrediënten. Het resultaat: er was geen verschil. Oftewel, het bacteriemengsel zou geen effect hebben op het groenafval. Romke Postma van het Nutriënten Meetinstituut (MNi) was als onafhankelijk onderzoeker betrokken bij de proef van de compostbedrijven. Hij zegt dat de uitkomsten van de proef teleurstellend waren. "Je zou verwachten dat de toevoegingen iets doen met het fermentatieproces, maar dat hebben wij niet kunnen vaststellen." Directeur Gjalt Jan Feersma Hoekstra van bokashibedrijf Agriton denkt dat de proef niet goed is uitgevoerd, maar volgens Postma is alles volgens het juiste advies gedaan.

In kwaad daglicht

Volgens de Agritondirecteur spelen financiële redenen een grote rol en wordt bokashi daarom in een kwaad daglicht gezet. "We merken dat we tegengas krijgen van de composteerders. Dat snap ik wel, want ze hebben machines die ze moeten terugverdienen. Ze zien het als een bedreiging, maar mijn punt is dat bokashi juist een kans is. Deze methode kan juist ook door composteerders worden opgepakt."

Te weinig bekend

Volgens Joris van de Vleuten van compostbedrijf Den Ouden Groep spelen die financiële redenen niet. "Wij zijn als branche juist voor innovatie. Maar het is een nieuwe techniek en er is nog te weinig bekend. Er wordt niet gekeken naar risico's en niet naar de bijdrage aan bodemvruchtbaarheid en voedselveiligheid."

Pointer, 13 september 2021, NPO2, 22.15 - 22.50 uur