2 juni 2020 Meer nieuws

College Almere wil doorgaan met Floriade

Het college van Almere stelt de gemeenteraad voor om de Floriade door te laten gaan maar dan wel met wat aanpassingen. Donderdagavond 4 juni wordt het voorstel besproken met de gemeenteraad.

Het college heeft het raadsvoorstel 'Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade Expo 2022' naar de gemeenteraad verzonden. Het vindt dat de Floriade het beste kan doorgaan nadat het de conclusies heeft gekregen van Harry van Dorenmalen. Die laatste maakte een verkenning van de effecten van verschillende scenario's voor de Floriade 2022.

Van Dorenmalen denkt dat de financiële gevolgen van het doorzetten van de Floriade in 2022 in aangepaste vorm het minst groot zullen zijn, al voorziet hij wel dat het tekort 8,8 miljoen tot 25,4 miljoen euro groter zal zijn dan tot dusver werd geraamd. De nadelige financiële gevolgen van de andere opties zijn echter nog groter.

Drie zaken snel oplossen

Van Dorenmalen adviseert vast te houden aan de startdatum van april 2022. Verder moet de organisatie onder meer de doelstellingen van de Floriade Expo 2022 nogmaals goed duidelijk maken aan alle belanghebbenden. Daarnaast moet het programmamanagement worden aangepast om meer transparant en als team te fungeren.

Tijdens de gemeenteraad aanstaande donderdag vraagt het college in te stemmen met het rapport van Van Dorenmalen. Daarnaast vraagt het een aanvullende lening van 2,9 miljoen euro voor de versterking van de Floriade Almere 2022 bv. Ook vraagt het een extra reservering van 13,4 miljoen euro.

Drie redenen om niet te stoppen

De gemeenteraad noemt drie redenen waarom men niet wil stoppen met de Floriade. De eerste is dat de gemeenteraad en de Floriade Almere 2020 bv tal van verplichtingen zijn aangegaan, daarnaast zou er veel imagoschade ontstaan. Tevens zou stoppen tot gevolg hebben dat de investeringen in de Floriade geen enkel direct rendement zullen hebben opgeleverd: 'wel de kosten, geen Floriade en geen economische baten voor de stad', aldus het college.

Het rapport Effecten van scenario’s voor de Floriade is te vinden op de website van de gemeente Almere.