13 augustus 2021 Meer nieuws

Collectieve claim waterschade Noordkop blijft uit

Er komt geen collectieve claim van agrariërs naar aanleiding van de wateroverlast op 18 en 19 juni. Dat blijkt uit navraag bij regionale bestuurders van LTO Noord. Wel dienen individuele bollenkwekers claims in bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Er viel 150 tot 200 millimeter water op 18 en 19 juni en dat leidde tot ondergelopen percelen. Ondanks dat het hoogheemraadschap en vele agrariërs poogden het water zo snel mogelijk weg te werken, liepen bollenkwekers en akkerbouwers de nodige schade op. Inmiddels zijn ruim dertig claims binnen bij het schap, het merendeel van agrariërs. Een collectieve claim via LTO Noord en KAVB, waarover kort na de wateroverlast werd gespeculeerd, blijft uit. "De kansen worden niet al te hoog ingeschat", zegt voorzitter Martijn van den Berg van de afdeling Heerhugowaard, Langedijk, Schagen van LTO Noord.

Stort

Volgens Van den Berg zitten aan een collectieve claim haken en ogen. "Het duurt even om dat te organiseren en eigenlijk moet de aansprakelijkheidstelling zo snel mogelijk geregeld zijn. Kort na de overlast was de schade moeilijk in te schatten. Ik zie bijvoorbeeld dahlia's die wonderbaarlijk genoeg behoorlijk zijn hersteld, terwijl in Callantsoog bijvoorbeeld in één klap drie hectare tulpen van een kweker is verzopen. Anderen zien nu schade heel pleksgewijs optreden, of ze hebben de tulpen wel gerooid om vervolgens vast te stellen dat ze zo naar de stort kunnen."

'Meer schade dan geclaimd'

LTO Noord en KAVB hebben twee weken na de overlast een feitenrelaas ingediend bij het hoogheemraadschap, dat wordt meegenomen in de evaluatie van Hollands Noorderkwartier die in september klaar moet zijn. Regionaal bestuurder Bart Bak van LTO Noord heeft dat samen met KAVB-bestuurder Cees Stoop geregeld. Bak: "We hebben iedereen aangeraden individueel schade te claimen, voor wat het waard is. We verwachten er vooral van dat het leidt tot veranderingen bij het waterschap. Of er geld komt, is maar de vraag en het is in ieder geval een zaak van een zeer lange adem omdat aangetoond moet worden dat het falen van het waterschap de oorzaak is." Die vrees leidt er volgens Van den Berg en Bak toe dat veel kwekers ook afzien van een claim. Van den Berg: "Er is straks meer schade dan wordt geclaimd." De bestuurders zijn wel blij dat het schap de kosten vergoedt die zijn gemaakt voor het droogpompen van percelen.

Veranderingen

Gehoopt wordt dat de claims en de evaluatie leiden tot verbeteringen in het beheer van de wateropvang bij calamiteiten. Van den Berg: "Als je ziet dat er in de Zijpe water naar een waterberging werd gepompt waarna het er aan de achterkant weer uitliep, dan weet je dat het anders moet." Tegelijkertijd relativeert hij: "Als je ziet wat er pas in Limburg is gebeurd, dan ben je blij dat het in ons geval alleen om bollen ging."