1 oktober 2019 Meer nieuws

CNB presenteert positieve cijfers

CNB sluit het boekjaar positief af, de coöperatie legt de cijfers die een nettowinst van 1,4 miljoen laten zien dinsdag 8 oktober voor aan haar leden. Directeur Leo van Leeuwen van CNB gaat uit van 8 procent resititutie voor de leden. 

De directie van de coöperatie spreekt van 'lastigere marktomstandigheden en lagere handelsomzet'. De handelsomzet bemiddeling daalde met 22 miljoen euro, vergeleken bij vorig jaar. Dat komt volgens CNB door de lagere bemiddelingsomzet in lelie. Het product tulp en de overige bolgewassen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Prima jaar achter de rug

De dienst koelen en prepareren in Bovenkarspel heeft volgens Van Leeuwen een prima jaar achter de rug. Er is een omzet behaald van 5,2 miljoen euro. Dit ligt in de lijn met de omzet van vorig boekjaar. De omzet in groene veilingen is aanzienlijk hoger uitgekomen. "Per saldo wordt het boekjaar met een mooi resultaat afgesloten", stelt de directeur.  

Restitutie aan de leden

"Ondanks de daling in onze handelsomzet bemiddeling, is 8 procent van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de jaarrekening en het hierin opgenomen resultaat ter goedkeuring voorgelegd”, aldus Van Leeuwen. De leden hebben inmiddels de uitnodiging gekregen.