17 januari 2020 Meer nieuws

CLM start met erfemissiecoach

Wie vragen heeft over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kan terecht bij de erfemissiecoach van CLM. Dit online hulpmiddel is sinds 15 januari beschikbaar.

‘Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?’, ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’, ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’. Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen telers kosteloos terecht bij de erfemissiecoach.

Toolbox Emissiebeperking

De erfemissiecoach is onderdeel van de Toolbox Emissiebeperking. Daarmee willen Nefyto, de Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Andere hulpmiddelen zijn de toolboxkaarten, de erfemissiescan gewasbescherming en de perceelsemissiescan.