20 oktober 2020 Meer nieuws

CLM: 'Krimp veestapel leidt tot meer tuinbouw'

Minder melkvee en een kleinere geitenstapel heeft minder goede resultaten voor het klimaat dan verwacht, omdat er meer akkerbouw en tuinbouw voor in de plaats komt. Dat blijkt uit inschattingen van het CLM. 

CLM Onderzoek en Advies heeft in een matrix 18 maatregelen gescoord op 15 duurzaamheidsthema’s, met kleurcodes van donkerrood tot donkergroen. Daarmee wordt in één oogopslag duidelijk welke overheidsmaatregel om stikstof terug te dringen of het klimaat te beschermen veel positieve en welke veel negatieve scores heeft.

'Meer tuinbouw, niet gunstig'

De bekendste maatregelen heeft CLM alvast in de matrix verwerkt. 'Opvallend is dat krimp van de melkvee- en de geitenstapel op minder criteria positief scoort dan krimp van de kalveren-, varkens- en pluimveestapel. Minder melkvee zal vaak leiden tot meer akker- en tuinbouw, wat niet onverdeeld gunstig uitpakt voor natuur, landschap, verdroging en bodemleven', meldt CLM.

Bruikbaarheid matrix

CLM benadrukt dat overheden de matrix niet direct kunnen gebruiken om beleid op te baseren. Bestuurlijke uitvoerbaarheid, kosteneffectiviteit en draagvlak zijn namelijk niet in het overzicht opgenomen. Ook weegt CLM alle criteria even zwaar en wie de criteria anders weegt, komt tot andere uitkomsten. CLM heeft bewust in het midden gelaten wie de maatregelen moet betalen. 'Dat is aan de politiek en aan betrokkenen. Wel kan de matrix helpen voorkomen dat beleidsmakers, landbouworganisaties, andere belangengroepen en marktpartijen door blikvernauwing later worden verrast door ongewenste neveneffecten.'