18 juni 2019 Meer nieuws

CLM bepleit hectaretoeslag voor PlanetProof

Telen volgens PlanetProof kost extra geld en daarom is een bonus per hectare, bovenop de meerkosten, een goed idee. Dat stelt CLM, dat onderzoek deed naar de meerkosten. In aardappels en appels is een hectaretoeslag van bijna 1000 euro volgens CLM een goed loon naar werken.

Telen volgens PlanetProof leidt tot een duurzamer product, maar de teler maakt extra kosten voor de gewasbescherming. Die extra kosten worden volgens CLM niet altijd terugverdiend in de markt en daarom is een extra beloning in de vorm van een hectaretoeslag nodig. In het Regeerakkoord is vastgelegd dat agrariërs beloond moeten worden voor bovenwettelijke inspanningen, als ze voldoen aan de eisen van het PlanetProofcertificaat. Veel Nederlandse retailers eisen nu PlanetProof bij hun inkoop en nu is er discussie over de hoogte en uitbetaling van de meerkosten.

Meerkosten aardappelen, appels en tomaten

Met steun van het landbouwministerie heeft CLM de meerkosten van het telen van aardappelen, appels en tomaten onder PlanetProof berekend. De meerkosten zitten vooral in de gewasbescherming, het belangrijkste thema van PlanetProof. Die kosten dalen niet na verloop van tijd, blijkt uit het onderzoek. Het kost extra tijd en groene middelen zijn vaak duurder in gebruik, plus het risico dat de producten niet gecertificeerd verkocht worden als tijdens het seizoen blijkt dat de gewasbeschermingsnormen toch worden overschreden. Deze risico's zorgen voor een drempel bij de overstap naar PlanetProof telen, stelt het CLM. 'Om telers over die drempel heen te helpen is - en blijft - een meerprijs een belangrijk instrument', aldus CLM.