7 juni 2022 Meer nieuws

Classificatie glyfosaat zet kwaad bloed

De beoordeling van glyfosaat door het Europese Agentschap voor chemische stoffen Echa als 'niet kankerverwekkend' heeft kwaad bloed gezet bij milieuorganisaties als Foodwatch. 'Ontkenning van de wetenschap en minachting van de EU-wetgeving', luidt de reactie.  

Glyfosaat, de werkzame stof in onkruidverdelger RoundUp, is volgens het agentschap 'giftig voor in het water levende organismen', maar niet kankerverwekkend. Het rapport waarin deze classificatie staat, gaat naar de Europese Commissie. Die neemt in juli 2023 een besluit over de toelating van de stof.

'Minachting'

Milieuorganisatie Foodwatch noemt het 'ontkenning van de wetenschap en minachting van de EU-wetgeving', omdat glyfosaat in 2015 door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de wereldgezondheidsorganisatie WHO als 'waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens' werd betiteld. Het Echa oordeelt echter dat het beschikbare bewijs niet voldoet aan de criteria om de stof in te delen 'voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting vergiftige stof'. Foodwatch hoopt dat de tijd tot juli 2023 wordt gebruikt om alle beschikbare studies nogmaals tegen het licht te houden.