14 juni 2019 Meer nieuws

China-lijst moet weer up to date

Anthos roept bollenkwekers en -handelaren die in de toekomst willen starten met de export van lelies of tulpen naar China op zich te melden bij het secretariaat van Anthos.

De lijst moet aan China overlegd worden in het kader van het bilaterale protocol dat in 2010 met China is afgesloten voor tulp en lelie. Op verzoek van de Chinese autoriteiten moet vanaf 2019 de lijst van China-exporteurs periodiek geactualiseerd wordt.

De NVWA heeft met China afgesproken dat de lijst elk kwartaal geactualiseerd wordt. Concreet betekent dit dat de NVWA op 1 juli weer een lijst zal moeten sturen aan de Chinese NPPO.