30 juni 2020 Meer nieuws

Certificering voor vasteplantenkwekers een warboel

Omdat er bij kwekers van vaste planten veel onduidelijkheid is over certificering, organiseert de Cultuurgroep Vaste Planten na de zomer een ledenbijeenkomst waar het onderwerp centraal staat.

Volgens Gerrit Peeters, secretaris van de cultuurgroep Vaste planten van de LTO vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen, is bij de kwekers de onduidelijkheid groot welke certificaten de afzet precies wil. “Kwekers krijgen van exporteurs te horen dat ze gecertificeerd moeten zijn. Als men dan vervolgens vraagt welk certificaat er nodig is, komt daar geen duidelijk antwoord op. Zelfs ‘maakt niet uit, als er maar een certificaat is’ horen ze geregeld terug."

Helpen bij keuze certificaat

Onder andere het Platform Duurzame Handel Bloembollen & Vaste Planten vraagt om certificaten, maar bijvoorbeeld ook afnemers als Lidl en Ikea komen met eisen. Vasteplantenkwekers willen echter weten in welk certificaat ze het beste kunnen investeren en of een certificaat ook wat oplevert, financieel of op een andere manier. "De informatiebijeenkomst moet hen in de keuze voor een certificaat gaan helpen."

Klein deel gecertificeerd

Peeters schat in dat slechts een klein deel van de vasteplantenkwekerijen momenteel gecertificeerd is. “Een enkeling heeft PlanetProof, van MPS ABC of -Global-GAP zijn er meer, maar niemand weet precies hoe groot het aandeel gecertificeerde bedrijven in de vasteplantensector is.” Zelf schat hij in dat in de sector tien procent van de bedrijven gecertificeerd is. “Als we dat al halen.”

Op de bijeenkomst is het de bedoeling sprekers te hebben vanuit PlanetProof, MPS en het Platform Duurzame Handel Bloembollen & Vaste Planten. De organisatie bekijkt nog of ook kwekers van zomerbloemen aan kunnen haken bij de informatiebijeenkomst. “Ook in die cultuurgroep is er veel behoefte aan informatie", weet Peeters. Dat komt omdat FloraHolland alle aanvoerders verplicht stelt om uiterlijk 31 december 2021 in het bezit te zijn van een marktconform milieucertificaat.