26 juni 2020 Meer nieuws

Valse labels CC aangepakt

Container Centralen en recherchebureau Riscon hebben in de regio Boskoop en in Drenthe invallen laten doen en beslag laten leggen in een onderzoek naar valse CC TAG5-labels. Er lopen ook nog onderzoeken in Europa.

In de meeste zaken gaat het om personen of bedrijven die valse labels in omloop hebben gebracht. Het kopen of verkopen van valse CC labels is intellectuele eigendomsfraude. In sommige zaken is tot een schikking gekomen. Als het tot een veroordeling komt van personen met een contract bij Container Centralen, worden de contracten beëindigd. Volgens CC heeft het bedrijf na maart 2019 veel tips over de vervalsing gekregen. Enkele informanten kregen van Container Centralen tipgeld. Vervalsingen van de CC TAG5 verstoren de kostenverdeling binnen de pool.