6 oktober 2021 Meer nieuws

CBS nuanceert broeicijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek nuanceert de cijfers over de groei van de tulpenbroei. Er is volgens het bureau wel degelijk sprake van een flinke stijging, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen broei en vermeerdering. Die vallen volgens CBS beiden onder 'tulpen onder glas'. 

Uit de voorlopige cijfers over 2021 die het CBS publiceerde, valt op te maken dat het areaal 'tulpen onder glas' het laatste jaar verdrievoudigd is. Landbouwwoordvoerder Cor Pierik van het CBS staat achter de cijfers, maar erkent dat uit het overzicht een onterechte forse groei van de tulpenbroei te destilleren is. "We hebben ook aparte cijfers over de broei en we drukken de omvang uit in het aantal stuks en niet in vierkante meters." Volgens het CBS, dat zich baseert op de gegevens die de telers zelf aanleveren, worden 3 miljard tulpen gebroeid.

'Cijfers kunnen niet kloppen'

De komende tijd gaat het CBS een aantal leveranciers van de gegevens benaderen om het aantal vierkante meters 'tulpen onder glas' te nuanceren, verzekert Pierik. "Bij publicatie van deze cijfers ontbraken nog gegevens. We baseren ons op de waarneming vanaf de bedrijven, maar er zijn nog vragen bij", legt hij uit. Het CBS heeft al reacties gekregen op de recente gegevens, waarbij twijfel wordt geuit. Onder meer de Rabobank trok aan de bel. De bank meent dat de cijfers 'niet kunnen kloppen.'