9 juli 2019 Meer nieuws

CBS: lelieteelt geslonken, tulp groeit

Het areaal lelies is in 2019 weer op hetzelfde niveau als in 2016. Het lelieareaal komt dit jaar uit op 6.070 hectare en daarmee is het 350 hectare afgenomen ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal leliebedrijven is verminderd met 10 ten opzichte van 2018 en komt in 2019 uit op 370 bedrijven. De cijfers laten verder zien dat het totale areaal bloembollen en -knollen in 2019 uitkwam op 27.560 hectare. Dat is precies evenveel als in 2018. Wel is het aantal bedrijven met 40 geslonken. In 2019 zijn er 1.590 bedrijven geteld.

Groeiers en dalers

Het areaal tulpen en ook het areaal overige bol- en knolgewassen is gestegen. Het tulpenareaal met 250 hectare naar 14.490 hectare en het areaal overig van 1.760 naar 1.980 hectare. Een grote daling is te zien in de gladiolen en krokus. Het areaal gladiool nam af met 60 hectare en krokus met nog iets meer, namelijk 80 hectare. De zantedeschiateelt laat een groei zien van 80 hectare en komt uit op 430 hectare.

De jongste cijfers van de arealen en het aantal bedrijven is terug te vinden op de site van het CBS.

CBS baseert haar cijfers op de meitelling, de opgegeven hoeveelheden zijn afkomstig van de bedrijven zelf.