5 oktober 2021 Meer nieuws

CBS: groei tulpenbroei naar 88 ha

De tulpenbroeierij is volgens het CBS gegroeid van 57.150 vierkante meter in 2017 naar 879.771 vierkante meter (88 ha) in 2021. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over dit jaar.  

Sinds 2017 is de snijtulpensector vijftien keer zo groot geworden, in het afgelopen jaar is sprake van een verdrievoudiging. Daarmee komt de tulp nog niet in de buurt van de snijlelie, waarvan het areaal ook groeit. Freesia laat ook groei zien met een verhoudingsgewijs flinke toename in het afgelopen jaar. 

areaal (m2) 2017 2018 2019 2020 2021
tulp 57.150 54.640 285.277 302.843 879.771
lelie 1.362.076 1.140.587 1.548.446 1.796.716 1.889.684
fresia 656.532 607.682 617.414 618.164 713.964

 

Lees ook: CBS nuanceert cijfers